OpenUp

OpenUp

Open Up empowert jongeren door het ontwikkelen van cruciale vaardigheden om hun stem te laten horen, oplossingen te bedenken, en hierover regie te nemen.
Wij mobiliseren jongeren, autoriteiten, school en de wijk om samen te werken en problemen aan te pakken.
Jongeren worden verbonden met elkaar en met autoriteiten, zodat zij betrokken worden op alle niveaus en hun mening telt.

Website bezoeken